Aktywa

Aktywa – są to wszystkie środki gospodarcze, czyli składniki majątku, którymi aktualnie dysponuje jednostka prowadząca działalność gospodarczą.

Na aktywa składa się majątek trwały, to znaczy budynki, urządzenia, grunty, koncesje, licencje oraz akcje posiadane w innych firmach. Ponadto w ich skład wchodzi majątek obrotowy, czyli zapasy materiałów czy produktów gotowych, środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe. Aktywa stanowią także rozliczenia międzyokresowe.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x