Alians

Alians – to umowa między przedsiębiorcami, którzy dostarczają towary częściowo komplementarne. Najczęściej ma on na celu poprawę konkurencyjności firmy i rozszerzenie jej działalności. Alianse stosowane są w momencie, gdy na łączenie się przedsiębiorstw nie pozwalają przepisy antymonopolowe.

Rodzajami aliansów są: umowy licencyjne, porozumienia dotyczące realizacji wspólnego projektu, franchising, udziały kapitałowe i ich wymiana.