Ambient marketing

Ambient – są to wszelkie formy marketingu niestandardowego takie jak trendsetting, marketing partyzancki i wirusowy, gry marketingowe oraz reklamy outdoor i indoor zaprojektowane w nietypowy sposób wykorzystujący kontekst przestrzeni.

Ambient marketing łączy w sobie działania z zakresu ATL i BTL. Istotną rzeczą w tego typu reklamach jest kontekst jej umieszczenia w otoczeniu i odbiegający od normy sposób wykorzystania nośników reklamowych, umożliwiający często interakcję odbiorcy z reklamą.

Zobacz: Między reklamą a sztuką >>

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x