Analiza SWOT

Analiza SWOT – to narzędzie pomocne przy budowie strategii rozwoju projektu. Rozwinięcie skrótu jest zarazem wyjaśnieniem idei analizy.

S – Strengths – atuty i zalety projektu

W – Weaknesses – słabe strony będące barierą rozwoju

O – Opportunities – szanse dające możliwości postępu

T – Threats – zagrożenia projektu

Analiza powinna obejmować obszary ekonomiczne, polityczne, społeczno-kulturowe, fizyczne oraz technologiczne. Ważne jest również rozważenie i ocenienie stanu konkurencji, zakresu oferowanych produktów i usług, postępu technologicznego oraz sytuację w gospodarce. Dzięki rozpoznaniu mocnych i słaby stron oraz szans i zagrożeń uzyskuje się podstawę do dalszych działań przy realizacji strategii rozwoju. Analiza SWOT jest stosowana przy strategii rozwoju w każdej dziedzinie gospodarki.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x