Aprecjacja

Aprecjacja – oznacza wzrost ceny danego towaru lub dobra. Termin ten odnosi się najczęściej do wzrostu wartości waluty wobec innych walut, czyli wyższą cenę danej waluty wyrażoną w innych walutach.

Bezpośrednimi przyczynami aprecjacji są: wzrost inwestycji zagranicznych w danym kraju, większa wartość wytwarzanych produktów oraz wysoka stopa oprocentowania bonów skarbowych, obligacji rządowych i innych papierów wartościowych.

Do pozytywnych skutków tego zjawiska zalicza się napływ kapitału zagranicznego oraz zwiększenie siły nabywczej danej waluty. Aprecjacja pociąga za sobą także pewne negatywne konsekwencje takie jak mniejsza konkurencyjność eksportowa kraju.

Zjawiskiem przeciwnym do aprecjacji jest deprecjacja.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x