ATL

ATL – czyli z ang. above the line, pol. powyżej linii; ATL jest oznaczeniem strategii działań marketingowych, które są prowadzone w tradycyjnych mediach – tv, prasa, radio, reklama zewnętrzna (ang. outdoor, out of home) oraz wewnętrzna (ang. indoor).

Strategia ATL jest publiczna i masowa. Jej przeciwieństwem jest strategia BTL (ang. below the line). Wielu badaczy tematu twierdzi jednak, że coraz częściej granice między ATL a BTL zacierają się.

 

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x