Audyt

Audyt – jest to ocena dokonana przez kompetentną osobę lub zespół audytujący dotycząca spełnienia wymagań przez przedmiot audytu. Audyt może być przeprowadzany w celu zweryfikowania czy audytowany zrealizował zaplanowane cele oraz czy jego postępowanie jest zgodne z przyjętymi normami. Audytorzy sprawdzają również poprawność procedur kontrolnych i w razie potrzeby mogą zalecić ich modyfikację.

Przedmiotem audytu może być osoba, organizacja, system, proces, produkt lub projekt. Istnieje wiele rodzajów audytów m.in. marketingowy, jakości, finansowy, wiedzy i oprogramowania.

Zobacz: Audyt audytowi nierówny >>

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x