Bank

Bank – to instytucja wykonująca działalność gospodarczą polegającą na czynnościach bankowych określonych w statucie banku oraz ustawie „Prawo bankowe”, czyli: przyjmowanie depozytów, udzielanie kredytów, wydawanie instrumentów pieniądza elektronicznego, a także usługi konsultingowo-doradcze.

Słowo 'bank’ pochodzi od wł. banco – 'ława za którą stali handlarze monet kruszcowych’.

Pierwsze banki, których istnienie zostało potwierdzone historycznie, powstały w Babilonie, Gracji i Rzymie już w XII w. p. n. e.

Wyróżniamy takie banki jak:

  • bank centralny,
  • bank komercyjny – uniwersalny lub wyspecjalizowany (np. bank hipoteczny),
  • bank państwowy,
  • bank spółdzielczy,
  • bank w formie spółki akcyjnej.
0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x