Barter

Barter – to bezgotówkowa wymiana towaru za usługę, usługi za towar, usługi za usługę lub towaru za towar. Barter był stosowany już w czasach, gdy nie znano pieniądza. Obecnie używa się go w celu obejścia restrykcji walutowych lub podczas spadku wartości pieniądza.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x