Benchmarking

Benchmarking – ta analiza porównawcza; proces polega na porównywaniu procesów oraz praktyk, jakie stosujemy we własnym przedsiębiorstwie z tymi, które są uważane za lepsze i stosuje się je w innych, lepiej radzących sobie na rynku firmach. Wynik tej analizy ma służyć jak punkt odniesienia do doskonalenia własnego przedsiębiorstwa. Benchmarking nie jest naśladownictwem, a obserwacją dobrze prosperujących podmiotów gospodarczych i wyciągnięciem wniosków z ich sukcesów i porażek.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x