Bessa

Bessa – termin giełdowy oznaczający długotrwały spadek kursu papierów wartościowych lub cen towarów notowanych na giełdzie. Najczęściej jest kojarzona z recesją w danej gospodarce, jest jednym z pierwszych sygnałów pogarszania się koniunktury. Symbolem bessy jest niedźwiedź. Przeciwieństwo to hossa.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x