BIP

BIP – Biuletyn Informacji Publicznej są to powiązane ze sobą strony internetowe za pośrednictwem których zapewniony jest bezpłatny i powszechny dostęp do informacji publicznej.

Do tworzenia stron w ramach BIP zobowiązane są m.in. organy władzy publicznej, samorządów gospodarczych i zawodowych, podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne, osoby prawne samorządu terytorialnego, państwowe jednostki organizacyjne, osoby lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne lub dysponujące majątkiem publicznym oraz partie polityczne.

Na swojej stronie BIP podmiot musi zamieszczać m.in. następujące informacje:

  • status prawny lub formę prawną

  • przedmiot działania i swoje kompetencje

  • tryb działalności

  • majątek

  • informacje o prowadzonych rejestrach czy archiwach i zasady udostępniania zawartych w nich danych

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x