Biznesplan

Biznesplan – formalne oświadczenie o planach biznesowych wykorzystywane przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Wyznacza cele oraz sposób ich osiągnięcia. Może również zawierać podstawowe informacje o organizacji oraz sposobie w jaki firma ma zamiar zrealizować wyznaczony plan. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, stanowi również formę komunikacji zewnętrznej w celu uzyskania źródeł finansowania inwestycji. Powinien odzwierciedlać rzeczywistą sytuację analizowanego podmiotu gospodarczego z różnych punktów widzenia (finansowego, produkcyjnego, technologicznego itd.). Często sporządzany jako załącznik do wniosku kredytowego.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x