Biznes

Biznes – termin zapożyczony z języka angielskiego oznaczający działalność gospodarczą. Etymologia słowa wywodzi się z 'busy’ – aktywny, zajęty, czynny, zapracowany. Biznes rozumiany jest jako spójny obszar działalności gospodarczej, najczęściej w ramach większej firmy. Zarobkowa aktywność handlowa, usługowa, wytwórcza i budowlana, a także  narzędzie zawodowe wykonywane w sposób zorganizowany i ciągły. Dyscyplinę kierowania biznesem nazywamy zarządzaniem.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x