Brand blogging

Brand blogging – wykorzystanie narzędzia jakim jest blog do promowania firmy lub produktu. Brand blogging daje możliwość otrzymywania wiadomości zwrotnych od konsumentów.

Często firma zleca bloggerowi, który jest specjalistą w danej dziedzinie, przetestowanie swoich produktów bądź ocenę określonych działań prowadzonych pod szyldem marki.