Brand

Brand – zbiór emocji i wartości wiążących konsumenta z danym produktem lub usługą oraz ich rozpoznawalność na tle konkurencji.

W innym znaczeniu brand oznacza markę produktu.