BSC – BALANCED SCORECARD

BSC – ang. balanced scorecard, czyli zrównoważona karta wyników to metoda strategicznego zarządzania umożliwiająca umieszczenie długookresowej strategii przedsiębiorstwa w systemie zarządzania firmą za pośrednictwem mechanizmu pomiaru.

Dzięki niej możemy szybko oszacować odpowiedniość stosowanej strategii i sprawdzić jakie parametry powinny być mierzone, aby dokonać oceny jej efektywności.

Poprzez BSC możemy zdefiniować cele i mierniki pod względem finansów, klienta, procesów wewnętrznych, infrastruktury oraz rozwoju i przełożyć strategię na konkretne działania.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x