BTL

BTL – z ang.below the line, pol. poniżej linii; jest to strategia marketingowa opierająca się na działaniach skierowanych do konkretnego klienta. Nie jest to reklama, którą można odnaleźć w tradycyjnych mediach. Nośnikiem nie są środki masowego przekazu.

Nośnikami idealnymi dla BTL są materiały POS (ang. point of sales) oraz POP (ang. point of purchase). Do działań BTL zalicza się również Direct Mail, Consumer Promotion i Pocket Media.

Strategia BTL jest publiczna i masowa. Jej przeciwieństwem jest strategia ATL (ang. above the line). Wielu badaczy tematu twierdzi jednak, że coraz częściej granice między ATL a BTL zacierają się.

 

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x