CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII

Centra Transferu Technologii – stanowią zróżnicowaną pod względem organizacyjnym grupę jednostek doradczych, szkoleniowych i informacyjnych, które nie są nastawione na zysk. W ramach współpracy realizują one programy dotyczące wsparcia transferu, komercjalizacji technologii i wszelkich towarzyszących temu działań.

CTT prowadzą swoją działalność na granicy nauki i biznesu, co ma powodować efektywniejszą adaptację nowoczesnych rozwiązań technologicznych przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Uczelniane Centra Transferu Technologii za główny cel wyznaczyły sobie organizację kontaktów między badaniami a przemysłem. Przez działy transferu technologii szkoły wyższe biorą udział w tworzeniu inkubatorów nowych technologii i parków technologicznych.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x