CŁO

Cło – jest to podatek nakładany przez państwo na import. Tym mianem określa się także opłatę pobieraną w momencie, gdy towary przekraczają celne granice krajów.

Dwa główne powody utrzymywania opłat celnych to:

  • ochrona krajowego rynku przez produktami z importu

  • dochody z cła uzyskiwane przez państwo

Polityka handlowa przewiduje kilka rodzajów ceł: importowe, eksportowe oraz tranzytowe. Wpływ cła na gospodarkę jest niejednoznaczny, ponieważ niektórym podmiotom przyniosło ono korzyści, a innym straty.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x