CV

CV – łac. Curriculum Vitae, jest to nazwa oznaczająca życiorys zawodowy. Stanowi ono wymagany dokument aplikacyjny na każde stanowisko.

Powinno ono zajmować maksymalnie jedną stronę formatu A4, a zawarte w nim informacje muszą być podzielone na działy, takie jak: dane personalne, wykształcenie, doświadczenie zawodowe czy zainteresowania.

Aby dokument mógł być wykorzystany w procesie rekrutacji musi on zawierać klauzulę o możliwości przetwarzania danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).”

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x