Discount Cash Flow

Discount Cash Flow – czyli metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych, to jedna z najpopularniejszych dochodowych metod wyceny przedsiębiorstwa. Polega ona na pominięciu majątku firmy i uwzględnieniu wolnych przepływów finansowych, jakie w danej chwili osiąga przedsiębiorstwo lub jakie osiągnie w przyszłości.

Aby ustalić zaktualizowane wartości przyszłych przepływów używa się czynnika dyskonta.

3 1 vote
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x