Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe – według ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 roku definiowane jest jako doświadczenie uzyskane w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Doświadczenie zawodowe nie musi być powiązane z profilem wykształcenia.

 

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x