Dotacja

Dotacja – oznacza bezzwrotną pomoc finansową o nieodpłatnym charakterze przyznawaną podmiotom przez państwo w celu wsparcia ich działalności gospodarczej. Jednostka, która stara się o dotację musi spełnić warunki określone przez podmiot ją przyznający. Decyduje on również o sposobie jej wykorzystania.

Dotacja jest sprzeczna z zasadami konkurencji, ponieważ jeden z podmiotów jest faworyzowany przez państwo. Dodatkowo nadmiernie obciąża budżet państwa.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x