Dyskonto

Dyskonto – jest metodą oprocentowania początkowego wkładu pieniężnego. Odsetki naliczane są w niej na początku okresu w oparciu o wartość przyszłą. Dyskontowanie jest więc działaniem przeciwnym do oprocentowania. Dyskonto stosuje się przede wszystkim w rachunku bonów skarbowych i weksli.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x