Dywidenda

Dywidenda – odnosi się do części zysku przedsiębiorstwa, którą wykazuje ono w swoim sprawozdaniu finansowym. Zgromadzenie walne przeznacza je do wypłaty akcjonariuszom. Warunkiem wypłacenie dywidendy jest osiągnięcie zysku w danym roku rozliczeniowym oraz uchwalenie decyzji dotyczącej tego zagadnienia przez zgromadzenie.

Zysk przeznaczony na wypłatę dywidendy dzieli się przez liczbę akcji. Jeśli wynosił on 200 tysięcy złotych, a liczba akcji to 10 tysięcy wtedy akcjonariusz dostanie 20 złotych za każdą posiadaną akcję.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x