Działalność innowacyjna

Działalność innowacyjna – ciąg działań o charakterze badawczym, technicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym, które mają na celu stworzenie i wdrożenie całkowicie nowych lub ulepszonych procesów i produktów. Podmiot podejmujący tego typu działalność dzięki innowacyjności jest w stanie pokonać istniejącą na rynku konkurencję i utrzymać się na rynku. Działalność innowacyjna dotyczy zazwyczaj prac badawczych i rozwojowych, zakupu licencji, prac wdrożeniowych, zakupu oraz montażu wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń, szkoleń personelu.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x