Dźwignia finansowa

Dźwignia finansowa – to narzędzie wykorzystywane przez podmioty w celu podniesienia zyskowności firmy. Dźwignia finansowa ma zasadność wtedy, gdy podmiot dofinansowany kapitałem obcym (np. z kredytu bankowego lub z emisji papierów dłużnych) ma szansę na zwiększenie zysków w stopniu pozwalającym na spłatę kosztów związanych z pozyskaniem kapitału. Podmiot stosujący tego typu dźwignię osiąga korzyści w momencie, gdy koszt kapitałów obcych jest niższy od rentowności jego majątku. Dzięki temu narzędziu podmiot jest w stanie zainwestować więcej pieniędzy, niż faktycznie posiada. Wzrost rentowności kapitału obcego ponad rentowność kapitału ogółem, czyli sumę kapitałów własnych i obcych, jest określany jako efekt działania dźwigni finansowej. W przypadku, gdy rentowność kapitału obcego firmy jest mniejsza od rentowności kapitału ogółem występuje zjawisko tzw. 'maczugi finansowej’, czyli zaangażowany kapitał obcy zmniejsza rentowność kapitałów firmy.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x