Dźwignia operacyjna

Dźwignia operacyjna – to miara ryzyka operacyjnego. Jest to dźwignia, którą firma uzyskuje za pomocą obrotów. Dźwignia operacyjna określa zależność pomiędzy zmianami zysku operacyjnego przed odliczeniem odsetek i opodatkowania, a zmianami przychodów ze sprzedaży. Związana jest więc z udziałem kosztów stałych w kosztach całkowitych. W przypadku, gdy pozostaną one bez zmian, można zaobserwować, że wyższa dźwignia operacyjna to także wyższa zmienność zysków oraz wyższe ryzyko, które jest funkcją dźwigni operacyjnej i zmienności sprzedaży. Jednak dźwignia sama w sobie nie ma wpływu na ryzyko, jakie podejmuje firma. Zupełnie inaczej jest w przypadku sprzedaży niepewnej, gdyż dźwignia ta podwyższa wówczas ryzyko operacyjne i zmienność zysku. Związana jest ze stałymi kosztami operacyjnymi, które zmieniają się w dłuższym okresie i może dotyczyć jedynie krótkiego okresu.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x