E-biznes

E-biznes – biznes elektroniczny, biznes, którego prowadzanie opiera się na rozwiązaniach teleinformatycznych, zwłaszcza aplikacjach internetowych. Biznes ten obejmuje m.in.wymianę informacji między producentami, dystrybutorami i odbiorcami produktów i usług, zawieranie kontraktów, przesyłanie dokumentów, prowadzenie telekonferencji, pozyskiwanie nowych kontaktów, wyszukiwanie kontaktów itp.

Biznes tego rodzaju początkowo rozwijał się dużych firmach i korporacjach międzynarodowych. Znany był pod nazwą EDI (Electronic Data Interchange ), czyli elektroniczna wymiana dokumentów. W latach 70. i 80. w różnorodnych działaniach biznesowych zaczęły się pojawiać pierwsze formy komunikacji między partnerami biznesowymi. Obecnie coraz więcej podmiotów korzysta z biznesu elektronicznego.

Wśród podstawowych relacji między najważniejszymi podmiotami, należy wymienić:

 • B2B – bussines to bussines, czyli relacja 'przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo’, w której procesy biznesowe realizowane są miedzy dwoma firmami.
 • B2C – bussines to consumer, czyli relacja 'przedsiębiorstwo – klient’. Są to wszelkie transakcje między przedsiębiorstwem a konsumentami.
 • Intra – business (intranet) – to realizacja wewnętrznych procesów biznesowych przedsiębiorstwa na drodze elektronicznej.
 • C2C – consumer to consumer, czyli relacja 'konsument – konsument’. Są to zależności biznesowe między końcowymi konsumentami usługi lub dobra.
 • B2P – bussines to public – to relacje między przedsiębiorstwem a makro otoczeniem, w którym funkcjonuje.
 • G2C – government to citizen, czyli komunikacja między obywatelami a instytucjami publicznymi.
 • G2B – government to bussines, są to relacje zachodzące pomiędzy instytucjami publicznymi, a biznesem.
 • A2B – application to bussines – prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o wynajmowanie programów czy usług komputerowym firmom za pomocą internetu.

Znane są również modele biznesowe takie jak:

 • elektroniczna witryna i sklep internetowy (e-shop) – służy promowaniu firmy, jej towarów i usług. Jest to jeden z najprostszych z modeli.
 • elektroniczne zaopatrzenie (e – procurement) – elektroniczne składanie ofert na towary i usługi oraz zaopatrywanie w nie.
 • elektroniczne centrum handlowe (e-mall) – centrum składające się z wielu sklepów elektronicznych, prowadzonych przez podmioty niezależne.
 • aukcja elektroniczna (e – auction) – elektroniczne mechanizmy prowadzenia licytacji.
 • wirtualna społeczność (virtual community) – grupa osób (podmiotów) skupionych wokół określonego tematu lub sektora rynku.
 • platforma współpracy (collaboration platform) – platforma dostarczająca narzędzi umożliwiających współpracę firm.
 • pośrednictwo informacji (information brokerage) – firmy oferujące usługę wyszukiwania i dostarczania innym firmom potrzebnych informacji.
 • usługi zaufania (trust services) – podobne do pośrednictwa informacji Dają gwarancję zaufania w procesach biznesowych między stronami firm dzięki wydawaniu certyfikatów autentyczności.
0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x