Emerytura pomostowa

Emerytura  pomostowa – to świadczenie pieniężne, które wypłacane jest między zakończeniem wykonywania pracy, a osiągnięciem wieku emerytalnego. Przysługuje ona osobom wykonującym zawód o szczególnym charakterze w szczególnych warunkach.

Zgodnie z ustawą o emeryturach pomostowych z dnia 19 grudnia 2008 roku przysługują one osobom spełniającym łącznie następujące warunki:

  • urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.;
  • ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;
  • osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;
  • ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5-9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353), wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;
  • przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353);
  • po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych;
  • nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.

Zobacz: Pomostówka za pracę w stresie >>

 

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x