Emerytura

Emerytura – oznacza świadczenie pieniężne, którego celem jest zabezpieczenie finansowe tych osób, które ze względu na wiek nie są w stanie dłużej być aktywne zawodowo i nie mają innych źródeł dających możliwość utrzymania się.

Polski system emerytalny składa się z trzech filarów:

  • I filar – to Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, który obsługuje ZUS

  • II filar – to Otwarty Fundusz Emerytalny, podobnie jak pierwszy jest obowiązkowy

  • III filar – to np. Indywidualne Konto Emerytalne, Pracownicze Programy Emerytalne oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x