Faktura proforma

Faktura proforma – to rodzaj dokumentu, który stanowi propozycję lub zapowiedź faktury. Nie stanowi on dokumentu księgowego i z tego powodu nie stwarza żadnych konsekwencji podatkowych. Nie istnieje także konieczność rejestrowania go w odpowiednim rejestrze księgowym.

Faktura proforma nie zwalnia z obowiązku wystawiana klasycznej faktury.