Faktura VAT

Faktura VAT – to szczególny rodzaj faktury, który wystawiany jest przez osoby zarejestrowane jako podatnicy VAT i posiadające numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku dotyczącego m.in. wystawiania faktur, faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży musi zawierać co najmniej:

 • imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy
 • numery NIP sprzedawcy i nabywcy
 • numer kolejny faktury oznaczonej jako FAKTURA VAT
 • dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku gdy ta data różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży, pod warunkiem podania terminu wystawienia faktury
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi
 • miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto)
 • wartość towarów lub wykonywanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku
 • stawki podatku
 • sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
 • kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem
0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x