Finansowanie

Finansowanie – to działania w przedsiębiorstwie, mające na celu zapewnienie kapitału i służące budowaniu optymalnej struktury kapitałowej. Jest to również proces, w którym można wyróżnić funkcje takie jak: określanie potrzeb kapitałowych i finansowych firmy, kierowanie dopływem środków kapitałowych, kształtowanie wyniku finansowego, odpowiednie wykorzystanie środków finansowych. Finansowanie możemy podzielić ze względu na źródło pochodzenia na kapitał wewnętrzny i kapitał zewnętrzny.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x