Fundusz inwestycyjny

Fundusz inwestycyjny – jest formą grupowego lokowania środków pieniężnych, wpłacanych przez osoby uczestniczące w funduszu. Mogą być to podmioty indywidualne, przedsiębiorstwa, organizacje, miasta, gminy oraz jednostki, które nie posiadają osobowości prawnej.

Podstawowe typy funduszy inwestycyjnych to:

  • fundusze zamknięte – o stałej liczbie tytułów uczestnictwa certyfikatów inwestycyjnych

  • fundusze otwarte – o zmiennej liczbie tytułów uprawniających do uczestnictwa w funduszu

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x