Fundusz zalążkowy

Fundusz zalążkowy – venture capital czyli fundusze kapitału podwyższonego ryzyka, inwestują pieniądze w nowe firmy posiadające innowacyjne projekty, wynalazki, dzięki którym później osiągną trwały i dynamiczny rozwój oraz wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Taki sposób finansowania jest korzystny dla młodych lub dopiero zakładanych firm, które nie są w stanie pozyskać kapitału bankowego.