Giełda

Giełda – pojęcie wywodzące się z staroskandynawskiego słowa gildia, określającego stowarzyszenie albo zebranie. W dzisiejszym znaczeniu słowo giełda odnosi się do spotkań handlowych odbywających się w ustalonym miejscu i terminie, na których sprzedawane są wybrane towary po cenach notowań z danego dnia. Działania podejmowane na giełdzie, zwane też transakcjami, określa regulamin obowiązujący wszystkich jej uczestników.

Przedstawiciele giełdy dzielą się na 4 klastry:

  • Maklerzy – najliczniejsza grupa, zajmująca się sprzedażą i kupnem papierów wartościowych.
  • Niezależni uczestnicy – dokonują transakcji w indywidualnym interesie.
  • Urzędnicy – przedstawiciele firm, którzy tymczasowo posiadają uprawnienia do zawierania bezpośrednich transakcji.
  • Goście – ludzie nie posiadający uprawnień do zawierania umów. Zaliczamy do nich pozostałych pracowników giełdy, reprezentantów mediów masowych itp.

Rodzaje giełd i przykłady:

  • Giełdy Papierów Wartościowych- GPW w Warszawie
  • Giełdy Towarowe – Wielkopolska Gildia Rolniczo-Ogrodnicza (Poznań)
  • Giełdy Walorów – giełdy bankowe
  • Giełdy Usług- giełda usług frachtowych (żegluga)
0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x