Globalizacja

Globalizacja – to ogólnoświatowy proces, który prowadzi do coraz większej integracji państw, kultur i gospodarek. Pojęcie to z perspektywy ekonomicznej oznacza większą mobilność, przepływ dóbr, kapitału oraz siły roboczej w skali całego świata. Związane jest ono również z rozwojem transportu, komunikacji i sprawnym przepływem informacji w mediach.

Przez większość naukowców globalizacja postrzegana jest negatywnie. Uważają, że powoduje ona nowe niebezpieczeństwa związane m.in. z utratą suwerenności przez poszczególne państwa, wzrostem konsumpcji czy katastrofami ekologicznymi.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x