Grant

Grant – jest wsparciem finansowym lub pozafinansowym udzielanym indywidualnej osobie lub organizacji. Dzięki niemu dostaje ona możliwość realizacji celu, który określiła ubiegając się o grant. Taka pomoc przyznawana jest najczęściej przez państwa, ich organy, organizacje międzynarodowe, uczelnie wyższe i różne stowarzyszenia.

Wiele firm, które wspierają innych w ten sposób, ma opracowane systemy konkursowe dotyczące przyznawania grantów.

Zobacz: Paszport do eksportu >>