Handel

Handel – jest to proces związany z gospodarką polegający na wymianie dóbr i usług. Współcześnie wymianę przeprowadza się za pomocą pieniędzy. Istotą handlu jest sprzedaż, a cały jego przebieg zrealizowany zostaje przez pośredników w celu osiągnięcia zysku.

W zależności od rodzaju i zakresu handlu wyróżnia się dwa jego typy: detaliczny i hurtowy.