Holding

Holding – jest to grupa teoretycznie samodzielnych podmiotów, które są powiązane ze sobą różnymi zależnościami. Jeden z zajmuje jednak pozycję dominującą. Podporządkowanie pozostałych członków wynika zazwyczaj z posiadania przez firmę naczelną części majątku innych spółek.

Podmiot dominujący zarządza zazwyczaj całością struktury holdingu, a reszta spółek zajmuje się działalnością produkcyjną lub handlową.

Do przyczyn tworzenia holdingów zalicza się:

  • zdobycie nowych technologii

  • zmniejszenie kosztów produkcji

  • obniżenie ryzyka gospodarczego

  • lepszą skuteczność zarządzania zasobami ludzkimi

Ze względu na kryterium branżowe wyróżniamy holding wertykalny, diagonalny i horyzontalny.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x