Inkubatory przedsiębiorczości

Inkubatory przedsiębiorczości – to różne instytucje, których nadrzędnym celem jest wpieranie przedsiębiorczości.

Takie organizacje różnią się od siebie grupą docelową, do jakiej kierują swoją pomoc. Z tego względu możemy wyróżnić:

  • instytucje pomagające młodym przedsiębiorcom z małych i średnich firm

  • akademickie inkubatory przedsiębiorczości – organizacje wspierające młodzież i studentów, powstają przy uczelniach wyższych

  • społeczne inkubatory przedsiębiorczości – pomagające podmiotom ekonomii społecznej, tworzone są przez samorządy i organizacje pozarządowe

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x