Innowacja

Innowacja – jest to nowość, która ma na celu ulepszenie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Definiuje się ją jako zastosowanie nowej wiedzy w procesie produkcji. Pierwszy pojęcie to do nauk ekonomicznych wprowadził J.A. Schumpeter.

Źródłami innowacji są badania, zakup wiedzy w postaci patentów oraz licencji i nabycie technologii materialnej, która oznacza maszyny o wyższych niż standardowe parametrach technicznych.

Proces innowacji składa się z następujących etapów: wynalazku, czyli opracowania nowego rozwiązania technicznego, innowacji oznaczającej wprowadzenie odkrycia w życie, projektu, podczas którego tworzy się wzór nowego produktu oraz dyfuzji równoznacznej z jego promocją i sprzedażą.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x