Instytucje wsparcia

Instytucje wsparcia – są to wszystkie organizacje, które wspomagają głównie małych i średnich przedsiębiorców.

W Polsce działa Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który zrzesza około 150 współpracujących ze sobą instytucji typu non-profit świadczących usługi szkoleniowe, doradcze, finansowe, proinnowacyjne i informacyjne dla początkujących firm.

Instytucjami wparcia są także Inkubatory Przedsiębiorczości.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x