Inwestycja

Inwestycja – jest to nakład gospodarczy, którego główny cel stanowi budowanie lub powiększenie majątku stałego. Są to także wszelkie wydatki na dobra mogące służyć w przyszłości do tworzenia innych dóbr lub poszerzenia działalności usługowej przedsiębiorstwa.

Ze względu na czas realizacji rozróżnia się inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe. Każda inwestycja posiada także cztery główne cechy. Są to:

  • czas realizacji

  • wysokość ponoszonych nakładów na realizację

  • oczekiwanie na korzyści

  • ryzyko realizacji

Inwestując rezygnujemy z natychmiastowego otrzymania pewnego dobra, na rzecz niepewnego zysku w przyszłości. Oznacza to, że inwestycja stanowi przeciwieństwo konsumpcji.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x