IPO

IPO – ang. Initial Public Offering to pierwsza publiczna oferta związana z wprowadzeniem akcji spółki na giełdę. Dwa najważniejsze elementy IPO to przygotowanie prospektu emisyjnego i postępowanie, które odbywa się przed instytucją nadzorującą dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego.

Dzięki takiej ofercie przedsiębiorstwo może pozyskać fundusze na dalszy rozwój firmy.