JUNIOR PRODUCT MANAGER

Junior Product Manager – to osoba zajmująca się w firmie marketingiem produktu, czyli odpowiadająca za komunikację. Powinna ona stanowić wypełnienie luki, jaka tworzy się w strukturach organizacyjnych między działem klienta a komórką ds. badań i rozwoju.

Do jego głównych zadań należy:

  • zbieranie informacji o potrzebach klientów

  • szukanie pomysłów na nowe produkty wśród otoczenia firmy oraz wymyślanie własnych

  • analiza trendów i sytuacji rynkowej

  • wprowadzenie nowych produktów i modyfikacja istniejących

  • wdrażanie i ulepszanie strategii produktu

  • analiza finansowa produktów

  • przewidywanie wad produktu i szukanie rozwiązań na ich wyeliminowanie

  • ROI dla nowych inwestycji

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x