Kontrakt

Kontrakt – jest to rodzaj umowy o pracę, ale osoba zatrudniona na jego podstawie musi mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą i w związku z tym sama opłacać składki ZUS.

Kontrakt nawiązywany jest zazwyczaj z pracownikami kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla. Wynagrodzenie uzależnione zostaje wtedy od efektów pracy menadżera. Można umieścić w nim także dodatkowe wymagania i bonusy na rzecz zatrudnianego.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x