Kredyt

Kredyt – jest to pisemna umowa zawarta między bankiem a kredytobiorcą. Na jej podstawie bank udostępnia klientowi określoną kwotę pieniędzy na określony cel i czas. Kredytobiorca natomiast zobowiązuje się zwrócić sumę w wyznaczonym terminie powiększoną o odsetki.

W naukach ekonomicznych wyróżnia się pięć głównych funkcji kredytu. Są to funkcje:

  • emisyjna – wprowadza na rynek nowy pieniądz

  • dochodowa – tworzy korzyści finansowe, ponieważ zwiększa skalę produkcji i siłę nabywczą

  • interwencyjna – wykorzystywany jest jako instrument polityki ekonomicznej

  • rozdzielna – wpływa na rozwój w danym regionie lub segmencie rynku

  • stanowi element rynku kapitałowego

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x